4 september 2016

Shiatsu

ontspannend en geschikt voor iedereen 


shiatsu_joan_

Shiatsu heeft een diepe
ontspanning tot gevolg,
terwijl intussen ook
specifieke probleemgebieden
behandeld worden.

Bij Shiatsu wordt druk uitgeoefend met de duimen en de handpalmen en is daarom voor jong en oud uitermate geschikt. In het bijzonder kunnen de behandelingen ondersteunend werken tijdens de zwangerschap. Naast het geven van vingerdruk kan deze therapie ook helpen om de gewrichten te mobiliseren, dus het strekken van ledematen.

Shiatsu is een therapie waarbij de behandeling erop gericht is, het zelf helende vermogen van het lichaam te stimuleren en de homeostase te herstellen. Oftewel evenwicht creëren van alle functies in het lichaam door het verspreiden van de energie. U zult ervaren dat bepaalde klachten gaan verdwijnen, terwijl u met andere klachten makkelijker om kunt gaan.

Shiatsu kan op het hele lichaam worden toegepast en werkt zowel voor klachten die voortkomen uit stress en/of overbelasting, als voor een groot aantal lichamelijke klachten. Bij de eerste behandeling wordt aan de hand van specifieke of meer algemene klachten een behandelplan gemaakt. Per vervolgbehandeling kan middels actuele klachten bepaald worden of en op welk specifiek deel van het lichaam de therapie gericht zal worden. Voor shiatsu massage is het aan te bevelen om gemakkelijk zittende kleding te dragen.