31 januari 2019

Laboratorium onderzoek

Door middel van een laboratoriumonderzoek is het mogelijk om aanvullende informatie te verkrijgen over je gezondheidssituatie. Bij eenvoudige klachten is het niet nodig om dit te verkrijgen. Echter bij langdurige en chronische klachten waar geen duidelijke oorzaak is kan dit veel inzicht geven. Met een onderzoek kan er getest worden wat er werkelijk aan de hand is.

Er kan onder andere getest worden op:
– hormonale verstoringen (bijnier, schildklier, geslachtshormonen);
– virulente factoren;
– laaggradige ontstekingen;
– lekke darm syndroom;
– voedingsintoleranties;
– zware metalenbelasting;
– vitamine D en B12 spiegel;
– omega 3 index;
– homocysteine;
– histamine intolerantie;
– hemoglobine;
– parasitaire belastingen;
– HPU (hemopyrrollactamurie).